[1]
BOZZI ZADRO, M. and CAPUTO, M. 1968. Filtri mult¡dimensionali e loro applieazioni geofisiche. Annals of Geophysics. 21, 3 (Nov. 1968), 287–304. DOI:https://doi.org/10.4401/ag-5069.