[1]
Zhang, Q.- sheng, Jiang, J.- juan, Zhai, J.- hai, Zhang, X.- yue, Yuan, Y.- jun and Huang, X.- wu 2017. Seismic random noise attenuation using modified wavelet thresholding. Annals of Geophysics. 59, 6 (Jan. 2017), S0647. DOI:https://doi.org/10.4401/ag-7097.