Zanutta, A., Baldi, P., Bitelli, G., Cardinali, M., & V, A. (2006). Qualitative and quantitative photogrammetric techniques for multi-temporal landslide analysis. Annals of Geophysics, 49(4-5). https://doi.org/10.4401/ag-3117