BOZZI ZADRO, M., & CAPUTO, M. (1968). Filtri mult¡dimensionali e loro applieazioni geofisiche. Annals of Geophysics, 21(3), 287–304. https://doi.org/10.4401/ag-5069