Caputo, Riccardo, Kyriaki Iordanidou, Luca Minarelli, Giorgos Papathanassiou, Maria Eliana Poli, Dimitra Rapti-Caputo, Sotiris Sboras, Marco Stefani, and Adriano Zanferrari. 2012. “Geological Evidence of Pre-2012 Seismic Events, Emilia-Romagna, Italy”. Annals of Geophysics 55 (4). https://doi.org/10.4401/ag-6148.