Shun, Wang, Chen Ziwei, Zhang Feng, Gong Zhaoqian, Li Jutao, and Fang Guangyou. 2014. “A Method for Separating O-Wave and X-Wave and Its Application in Digital Ionosonde”. Annals of Geophysics 56 (5):A0567. https://doi.org/10.4401/ag-6318.