Zhang, Qi-sheng, Jin-juan Jiang, Jin-hai Zhai, Xin-yue Zhang, Yi-jun Yuan, and Xin-wu Huang. 2017. “Seismic Random Noise Attenuation Using Modified Wavelet Thresholding”. Annals of Geophysics 59 (6):S0647. https://doi.org/10.4401/ag-7097.