Liu, Lei, Longxing Yang, Guangshu Yang, Li Yi, Hong Liu, Xiaoyu Gu, Hanyu Wang, and Chunqiang Zhuang. 2020. “The Effect of Fe on Crystal Structure and Elasticity Superhydous Phase H under High Pressure by First-Principles Calculations”. Annals of Geophysics 63 (6):PE672. https://doi.org/10.4401/ag-8397.