[1]
A. Belluigi, “Lineamenti di una Moderna Lotta Antifrana”, Ann. Geophys., vol. 18, no. 2, pp. 131–160, Nov. 1965.