Zhang, Q.- sheng, J.- juan Jiang, J.- hai Zhai, X.- yue Zhang, Y.- jun Yuan, and X.- wu Huang. “Seismic Random Noise Attenuation Using Modified Wavelet Thresholding”. Annals of Geophysics, vol. 59, no. 6, Jan. 2017, p. S0647, doi:10.4401/ag-7097.