Zhang, Qi-sheng, Jin-juan Jiang, Jin-hai Zhai, Xin-yue Zhang, Yi-jun Yuan, and Xin-wu Huang. “Seismic Random Noise Attenuation Using Modified Wavelet Thresholding”. Annals of Geophysics 59, no. 6 (January 5, 2017): S0647. Accessed February 21, 2024. https://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/7097.