Lana, X., Departament de Física i Enginyeria Nuclear, Universitat Politècnica de Catalunya, ETSEIB, Barcelona, Spain