Wang, Yuchen, Taiyuan Univ Technol, Coll Elect & Power Engn, Taiyuan 030024, China