Barka, A., ITÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Ayazaga, Istanbul, Turkey