Potirakis, Stelios M., Piraeus University of Applied Sciences (TEI Piraeus), Department of Electronics Engineering, Athens,, Greece